• Galeria

  linosa-6 linosa-003 sadzonki-truskawek-06 elsinore
 1. Twoja wiadomość

Sadzonki truskawek

Sadzonki truskawek

Truskawki pochodzą z kontrolowanych mateczników. Sadzonki truskawek typu Frigo, sadzonki doniczkowane. Odmiany są opatentowane, a w szkółkach regularnie zwalcza się agrofagi truskawki. Daje to 100% gwarancję zdrowotność i genetyczną czystość odmiany.

Sadzonki truskawek

Odmiany wczesne:

Clery

Dely

Madeleine ® civmad

Odmiany średnio-wczesne:

Elsanta

Joly

Marmolada ® onebor

Antea

Arosa

Odmiany późne:

Galiaciv

Raurica ®civka

Odmiany powtarzające:

Capri

Elsinore ® civri30

Linosa

tel. kom. 510-050-010

Minimalna ilość zamówienia to 3000 szt.
Wszystkie odmiany są opatentowane, a sadzonki wyprodukowane są przez Vivai Mazzoni
® – znak zastrzeżony

Wszystkie odmiany, z wyjątkiem Elsanty, są wyhodowane przez Consorzio Italiano Vivaisti (Włoskie Zrzeszenie Szkółkarzy).

Plantacje można zakładać zarówno z sadzonek świeżych (zielonych, pochodzących bezpośrednio z matecznika), sadzonek frigo (z chłodni, będących w stanie spoczynku zimowego), jak i sadzonek doniczkowanych – świeżych, bądź frigo. Sadzonki truskawek powinny mieć paszporty roślinne dopuszczające sadzonki do obrotu w Polsce i na terenie całej Unii

Sadzenie truskawek należy wykonać starannie. Sadzonki truskawek powinny być posadzone tak głęboko, jak rosły w mateczniku (lub w doniczkach), a ziemia wokół sadzonek powinna być dokładnie uciśnięta. Sadzenie truskawek zbyt głębokie, lub za płytkie powoduje zagniwanie, lub przesychanie roślin, a źle posadzone rośliny słabiej rosną i nawet zamierają.

Odmiany

Odmiany truskawek możemy podzielić generalnie na dwie grupy. Odmiany truskawek owocujące raz w roku, oraz odmiany truskawek powtarzających owocowanie. Możemy w ten sposób przedłużyć sezon owocowania truskawek aż do jesiennych przymrozków. Ceny truskawek mogą być wtedy wyższe, lecz trudniej je sprzedać.

Truskawki

Truskawka jest gatunkiem młodym, który powstał prawdopodobnie w 1750 roku ze skrzyżowania poziomki (Fragaria chiloensis) chilijskiej z poziomką wirgilijską (Fragaria wirginiana), a więc z poziomek amerykańskich. Mieszańce powstałe w wyniku skrzyżowania wymienionych gatunków noszą wspólną nazwę gatunkową poziomki wielkokwiatowej (Fragaria grandiflora), chociaż coraz częściej stosowana jest nazwa Fragaria ananassa. Truskawka jest byliną, a więc rośliną wieloletnią, kwitnącą i owocującą wielokrotnie. Roślina truskawki składa się z części podziemnej, którą tworzy system korzeniowy o charakterze wiązkowym, oraz z części nadziemnej, będącej skróconym pędem, zwanym również koroną.

Korzenie truskawek

System korzeniowy truskawki składa się z korzeni przybyszowych pierwotnych, i wyrastających z nich korzeni wtórnych, zwanych właściwymi. Korzenie pierwotne są krótkie, wyrastają z rozety i umocowują roślinę w glebie. Korzenie wtórne mają znacznie większe rozmiary. Tworzą one system korzeniowy do głębokości nawet 2m, a w szerz 40-100cm. Podstawowa masa korzeni zalega na głębokość do 30 cm. Dla prawidłowego wzrostu i owocowania truskawek największe znaczenie mają drobne korzenie z dużą ilością włośników zaopatrujące roślinę w wodę i składniki pokarmowe.
Korzenie truskawek pełnią również rolę organów spichrzowych do gromadzenia pod koniec lata i jesienią węglowodanów, umożliwiających rozpoczęcie wegetacji wiosną. Co roku następuje odnawianie części korzeni. Korzenie najintensywniej rosną wiosną a najsłabiej w okresie zbiorów. Wzrost ustaje całkowicie po pierwszych silniejszych przymrozkach. Ilość korzeni decyduje o plenności rośliny. Najsilniejszy system korzeniowy uzyskują rośliny w drugim roku owocowania, co wpływa na wysoką plenność. W kolejnych latach plon maleje, ponieważ system korzeniowy nie rośnie już tak silnie, chociaż odbudowa systemu korzeniowego trwa dalej. Można powiedzieć, że plon zależy od kondycji systemu korzeniowego, dlatego tak ważne jest zapobieganie chorobom i szkodnikom korzeni, aby utrzymać je w doskonałej formie.

Pęd truskawki

Pęd, korona truskawki ma bardzo skrócone międzywęźla i dlatego nazywamy go pędem skróconym. Przyrasta bardzo wolno na długość: 10-20mm rocznie. Liście wyrastają z pędu, równomiernie rozmieszczone tworzą rozetę. W kątach liści zawiązują pąki boczne, które zależnie od fazy rozwojowej roślin mogą być przekształcane w rozłogi (pędy boczne – dzięki którym roślina rozkrzewia się i powiększa) lub kwiatostany. W drugiej połowie lata (sierpień-wrzesień) pęd główny truskawki jak i pędy boczne zakończają pąki wierzchołkowe, z nich powstają pąki kwiatowe.

Liście truskawek

Liście truskawki to trzy liście osadzone na ogonku liściowym, a ich kształt, wielkość oraz długość ogonków zależą od odmiany. Liczba liści na jednej roślinie zależy od warunków wzrostu oraz odmiany. Pokrój roślin w zależności od odmiany może być wzniesiony lub rozłożysty, luźny lub zwarty. Rośliny o pokroju zwartym mniej narażają truskawki na przymrozki, ale ich owoce ukryte w liściach są bardziej narażone na szarą pleśń. Wiosną przy temperaturze 5oC rusza wzrost młodych liści, najintensywniej rosną w kwietniu i maju, oraz po zbiorach owoców truskawek. W czasie zimy zamierające i zasychające liście, chronią pędy, a szczególnie pąki wierzchołkowe i korzenie przed przemarznięciem.

Rozłogi truskawek

Rozłogi truskawek, zwane także wąsami, służą do wegetatywnego rozmnażania truskawki. Pędy boczne wyrastające z pąków w kątach liści o znacznie wydłużonych międzywęźlach. Pierwsze rozłogi wyrastają już w czasie kwitnienia truskawki, jednak masowo wyrastają dopiero w okresie od czerwca do sierpnia. Liczba rozłogów, rozetek, oraz długość pędów zależy od odmiany, wieku rośliny, warunków uprawowych. Najwięcej rozłogów wytwarzają rośliny w pierwszym okresie wegetacji. W następnych latach zdolność do wytwarzania rozłogów maleje. Na wierzchołkach międzywęźli rozłogów powstają rozetki, dające po ukorzenieniu, nową najwcześniejszą i najsilniejszą sadzonkę. Po ukorzenieniu młode sadzonki mogą wytwarzać własne rozłogi, a ich liczba, mogąca osiągać 50 sztuk, zależy od warunków rozwoju, oraz od odmiany. Odmiany truskawek, które wytwarzają dużo rozłogów należą Senga Sengana i Dukat, natomiast mało rozłogów wytwarza odmiana Elsanta.

Kwiatostany truskawek

Kwiatostany to wierzchotki osadzone na łodygach, w zależności od odmiany o różnej długości i sztywności. Odmiana truskawek Senga Sengana kwiatostany ukrywa w liściach, mogą również wyrastać do poziomu liści jak u odmiany Dukat, lub wyrastać ponad liście jak to ma miejsce u odmiany Redgauntlet. W kwiatostanie może być od 5 do 25 kwiatów, rozłożonych w kilku piętrach. Owoce truskawek z kwiatów pierwszego rzędu (największych i najwcześniej zakwitających) będące w dolnej części kwiatostanu rosną największe. Następnie zakwitają kwiaty z dalszych rzędów, co sprawia że dojrzewanie owoców rozłożone jest w czasie i trwa nawet do czterech tygodni.
Kwiat składa się z białych lub różowych płatków korony, zielonych działek kielicha, licznych słupków i pręcików na wypukłym dnie kwiatowym. Niektóre odmiany truskawek nie mają jednak pręcików. Przykładem takiej odmiany zwanej jednopłciową jest Malling Pandora. Wymaga ona zapylacza, którym jest Trada Vicoda. Jednak nawet dla odmian dwupłciowych (zapylanych własnym pyłkiem) korzystne jest zapylenie pyłkiem innej odmiany, albo przynajmniej pyłkiem innych roślin tej samej odmiany. Odmianą, która sama wytwarza dużo pyłku i nie wymaga obecności innych pyłków do dobrego owocowania jest Senga Sengana. W zapyleniu kwiatów w warunkach polowych ma udział wiele różnych owadów a z nich najważniejsze są pszczoły przylatują wcześniej niż trzmiele. Dobre zapylenie kwiatu wymaga wielokrotnego odwiedzenia przez pszczołę tak, więc na 1ha plantacji potrzebujemy pszczół z 2 rodzin. Przy niedostatecznym zapyleniu kwiatów powstają owoce drobne i zniekształcone.
Skuteczność zapylenia rośnie w temperaturze 17oC i wilgotności względnej powietrza około 65%. Po zapyleniu rozrastające dno kwiatowe tworzy tzw. owoc rzekomy z wykształconymi na powierzchni owocami właściwymi – orzeszkami z nasionami wewnątrz. Wielkość ich zależy od odmiany. Nasiona wytwarzające substancje wzrostowe powodują rozrost dna kwiatowego i tworzenie owocu rzekomego. Im więcej owoców właściwych i im są one silniejsze, tym większe powstają owoce.
W naszym klimacie pąki kwiatostanowe z zaczątkami kwiatów powstają zwykle w drugiej połowie lata i na początku jesieni a zapewnienie optymalnych warunków, w tym czasie wpływa istotnie na wielkość plonu w roku następnym.

Owoce truskawek

Owoce truskawek wykształcają się w pełni w ciągu 18-22 dni od zapylenia, a ich dojrzewanie trwa do kilku dni. W dobrych warunkach z jednej rośliny możemy otrzymać nawet 100 owoców, z czego największe powstaną z kwiatów pierwszego rzędu a więc najwcześniej. Wielkość, kształt oraz barwa zależą od odmiany. Kształt może być lekko spłaszczony, nerkowaty, sercowaty, stożkowaty, albo nieregularny. Barwa dojrzałego owocu może być od żółtokremowej do wiśniowej.

W ciągu roku rośliny przechodzą kilka faz rozwoju kończąc spoczynkiem zimowym niezbędnym do dobrego wzrostu i owocowania w następnym roku. Okres spoczynku trwa zwykle od końca października (po pierwszych większych przymrozkach, gdy korzenie przestają rosnąć) do połowy marca, (gdy temperatura przekroczy 5oC i zaczynają rosnąć liście). Na początku wegetacji rośliny truskawki korzystają głównie z zapasów zgromadzonych korzeniach i koronie. Kwitnienie truskawek zależne od pogody i odmiany trwa zwykle od końca kwietnia do końca maja, kiedy to zaczynają rosnąć korzenie truskawek. Następnie zaczynają wyrastać rozłogi. Owocowanie truskawek trwa do połowy lipca. Tuż po owocowaniu następuje faza krótkiego spoczynku, po której korzenie i części nadziemne wznawiają wzrost. W sierpniu wzrost rozłogów zostaje zahamowany a z kątów liści wyrastają pędy boczne (krzewienie roślin). Rusza również formowanie zaczątków kwiatostanów na następny sezon, trwające do końca września.

paszporty roślinne dopuszczające sadzonki do obrotu w Polsce i na terenie całej Unii

add this contact to your favorite address-book add this event to your favorite calendar

Strona została znaleziona przez następujące słowa kluczowe:
Podziel się na:
 • Facebook
 • Twitter
 • Wykop
 • Google Bookmarks
 • Blip
 • Blogger.com
 • email
 • Forumowisko
 • Gadu-Gadu Live
 • Grono.net
 • Kciuk.pl
 • RSS
 • Drukuj