• Galeria

    sadzonki-truskawek-08 truskawki-festival-3 antea clery-2
  1. Twoja wiadomość

Archiwum miesiąca Luty 2009

Zmodernizowana modernizacja

Sprawdzanie wniosków już prawie na ostatniej prostej. Podpisywanie umów z rolnikami, którzy ubiegają się o dofinansowanie na modernizację gospodarstw rolnych przebiega coraz sprawniej. Można już zatem myśleć o uruchomieniu kolejnej edycji programu.

Dopłaty obszarowe i ONW za 2008 r

Blisko 1,16 mln rolników, czyli ponad 81% uprawnionych otrzymało płatności bezpośrednie za 2008 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazała na ich konta bankowe ponad 6 mld zł. Decyzje administracyjne o przyznaniu płatności za 2008 r. Agencja wydała dotychczas dla ponad 95% uprawnionych rolników.

Modernizacja gospodarstw rolnych

Do 23 lutego br. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa podpisała ponad 8,9 tys. umów z rolnikami o przyznanie pomocy finansowej na „Modernizację Gospodarstw Rolnych”. Jest to 57% wszystkich rolników, których wnioski złożone w 2007 roku w ARiMR zostały pozytywnie zweryfikowane i którzy potwierdzili gotowość realizowania inwestycji zapisanej w tzw. biznesplanie.

Ceny gruntów ornych

Te informacje dla wszystkich były sporym zaskoczeniem. Ceny gruntów ornych w zeszłym roku gwałtownie poszły w górę mimo ogólnej zeszłorocznej dekoniunktury w rolnictwie. Spróbujemy odpowiedzieć dlaczego tak się stało.

Dopłaty do plantacji wieloletnich roślin energetycznych

Zgodnie z art. 29a ustawy z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2008 r. Nr 170, poz. 1051) Rolnicy, którzy założyli plantacje wieloletnich roślin energetycznych mogą ubiegać się w ARR o zwrot części zryczałtowanych kosztów poniesionych z tytułu ich założenia.

Płatności bezpośrednie za 2008 r

Ponad 1,12 mln rolników, czyli blisko 80% uprawnionych otrzymało płatności bezpośrednie za 2008 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazała na ich konta bankowe około 5,8 mld zł. Decyzje administracyjne o przyznaniu płatności za 2008 r. Agencja wydała dotychczas dla 94% uprawnionych rolników.

Ceny gruntów rolnych wciąż wysokie

Jak wynika z najnowszych danych średnia cena transakcyjna gruntu rolnego z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w 2008 r. wyniosła 12 540 zł. Analizując ceny z lat ubiegłych (w 2007 r. – 9 773 zł, w 2006 – 7 374 zł, w 2005 – 5 607 zł, w 2004 – 4 682 zł, w 2003 [...]

Wysokość dopłat bezpośrednich będzie zależała od spełnienia zasad wzajemnej zgodności

Wymagania nie są trudne – każdy powinien sobie z nimi poradzić na czas. W tym roku po raz pierwszy wysokość dopłat bezpośrednich będzie zależała od spełnienia zasad wzajemnej zgodności.

Uruchomienie kredytu klęskowego

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydał 10 lutego br. pierwszą zgodę na uruchomienie kredytu klęskowego, który zostanie przeznaczony na pokrycie strat spowodowanych przez huraganem w woj. mazowieckim w 2008 roku.

Mleko 2009

Jeśli w ogóle, to dopiero w drugiej połowie roku branża mleczarska odczuje pozytywne skutki unijnej interwencji. Chyba, że przedsiębiorcy prześpią okazję i nie wykorzystają szansy, jaką daje im wprowadzenie subwencji eksportowych.

Page 1 of 212