• Galeria

    sadzonki-truskawek-03 sadzonki-truskawek-26 linosa-001 sadzonki-truskawek-02
  1. Twoja wiadomość

Archiwum miesiąca Marzec 2009

Dopłaty do paliwa

Niewiele ale zawsze coś. Przypominamy, że jutro mija termin składania wniosków o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze.

Nabory wniosków z PROW 2007 – 2013

W najbliższy wtorek, 31 marca, Prezes ARiMR Tomasz Kołodziej ogłosi terminy przyjmowania wniosków o przyznanie pomocy na kolejne trzy działania finansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 -2013. Ogłoszenie terminu naborów będzie dotyczyło następujących działań: „Modernizacja gospodarstw rolnych”, „Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej” oraz „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”.

Wspólna Polityka Rolna po 2013

W tej sprawie panuje wyjątkowa zgoda. Wspólna Polityka Rolna po 2013 powinna dalej funkcjonować w podobnym jak teraz kształcie co teraz – mówią zgodnie polscy rolnicy oraz farmerzy ze starej Piętnastki.

Nowa płatność paszowa

W tym roku więcej rolników będzie mogło ubiegać się o tak zwane płatności zwierzęce. Wprowadzono wiele zmian między innymi tak zwany rok referencyjny posiadania zwierząt gospodarskich.

Ułatwianie startu młodym rolnikom

25 marca, oddziały regionalne Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, przyjmują w tym roku wnioski o przyznanie pomocy finansowej w ramach działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom” objętego PROW 2007-2013. Wnioski takie mogą zostać złożone osobiście przez rolnika, bądź przez upoważnioną przez niego osobę, istniej również możliwość wysłania tych dokumentów pocztą. W tym roku na wsparcie dla [...]

Aż 70% substancji aktywnych zostało wycofanych

Aż 70% substancji aktywnych zostało wycofanych z europejskiego rynku przez ostatnich kilkanaście lat. W tym roku Komisja Europejska podejmie decyzje w sprawie pozostałych 40 substancji, a cały proces dostosowania się do bardziej ekologicznych norm powinien się zakończyć do 2010 roku. Strona została znaleziona przez następujące słowa kluczowe:skup rabarbaru 2012truskawki malwinarabarbar plantacja

Brak podpisu pod tak zwanym załącznikiem graficznym to podstawowy błąd

Brak podpisu pod tak zwanym załącznikiem graficznym to podstawowy błąd popełniany przez rolników przy ubieganiu się o płatności obszarowe. Do tej pory do Agencji Restrukturyzacji wpłynęło prawie 50 tysięcy wniosków.

Nabór wniosków na premie dla młodych rolników

Nabór wniosków na premie dla młodych rolników rozpocznie się w środę, ale już teraz wiadomo, że tłumów przed Agencją Restrukturyzacji nie będzie.

Premie dla młodych rolników

Od 25 marca będzie można składać w tym roku wnioski o przyznanie pomocy finansowej w ramach działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom” objętego PROW 2007-2013. O pomoc mogą się ubiegać rolnicy, którzy nie ukończyli 40 roku życia i po raz pierwszy rozpoczynają samodzielnie prowadzenie gospodarstwa.

Wnioski na modernizację gospodarstw rolnych

Nie będzie kolejek i list społecznych. Wnioski na modernizację gospodarstw rolnych oraz tworzenie i rozwój mikro przedsiębiorstw będzie można składać osobiście lub wysyłać pocztą. O kolejności ich rozpatrywania zadecyduje losowanie.

Page 1 of 3123